www.archive-si-2014.com » SI » V » VIRTUO

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 4 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Virtuo.si
  Descriptive info: .. Domov.. Kontakt.. +386 (0) 590 168 83.. info@virtuo.. si.. Storitve.. Produkti.. O podjetju.. Svetovalne storitve.. Dejavnosti družbe Virtuo so usmerjeni k zagotavljanu celovitih rešitev iz področja infomacijske tehnologije, prav tako pa zaradi zagotavljanja pokritosti celotnih potrošniških potreb tudi v močno svetovalno in organizacijsko podporo.. Razvoj rešitev po meri naročnika.. Pri svojem delu uporabljamo sodobne metodologije za razvoj programske opreme in načrtovanja informacijskih rešitev, ki zagotavljajo uspešno obvladovanje razvojnih projektov in zmanjševanje tveganj.. Hitro in enostavno do nasveta!.. Poslovno svetovanje za vsako okolje.. Storitve.. IT Governance..  ...   primerih odvisna od pravilne implementacije podpornih.. Več.. Projektno vodenje.. Pravilno projektno vodenje ne zagotavlja le da so cilji doseženi, ampak da je poskrbljeno za ustrezno načrtovanje in organiziranje dela.. Upravljanje poslovnih procesov.. Danes se poslovni procesi ne naslanjajo več na individualni razvoj oziroma individualne projekte, temveč bolj na centralizirani procesni management s katerim se povezuje različne segmente organizacije.. Razvoj programske opreme.. Naše razvojne storitve zajemajo razvoj nove programske opreme oziroma razvoj dodatnih modulov pri obstoječih programskih rešitvah.. © Vse pravice pridržane 2013 -.. Virtuo d.. o..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: O podjetju
  Descriptive info: Predstavitev.. Kontakti.. Podjetje Virtuo d.. je podjetje, ki združuje znanja za obvladovanja tako informacijskih kot poslovnih in industrijskih sistemov.. Ustanovitelji podjetja Virtuo d.. imajo za seboj več kot 10 let delovnih izkušenj iz področja managementa, projektnega vodenja, razvijanja informacijskih sitemov, ter upravljanja z znanjem.. Vsi v naši skupini se nenehno izobražujemo in nadgrajujemo znanje, katerega konstruktivno uporabljamo za naše rešitve oziroma za doseganje kakovosti poslovanja.. Produkti VirtuoScribe so razviti v skladu z direktivami EU, mednarodnimi standardi in slovensko zakonodajo, ki velja za eno izmed najstrožjih na področju elektronskih dokumentov in elektronskih arhivov.. Z leti smo nabrali veliko izkušenj pri razvoju rešitev za elektronsko podpisovanje dokumentov,  ...   odpirajo vrata poslovanju brez papirja in večji poslovni učinkovitosti.. Pokličite nas, prav gotovo bomo našli ustrezno rešitev za vas.. Cilj in vizija.. Naš cilj je ponuditi kakovostne in cenovno ugodne rešitve našim strankam in ohranjati uporabnikom prijazen odnos do poslovne učinkovitosti.. Trdo delamo na ponudbi širokega spektra rešitev, primernih za vse oblike podjetij, od majhnih do velikih.. VIRTUO d.. Veliki Ločnik 43.. 1311 - Turjak.. Slovenia - EU.. INFORMACIJE.. E-pošta:.. Tel: +386 (0) 590 168 83.. Fax: +386 (0) 590 168 84.. DIREKTOR.. Blaž Zdešar.. Tel: +386 (0) 31 395 933.. PRODAJA IN TRŽENJE.. Miroslav Milovanović.. Tel: +386 (0) 41 333 367.. PODPORA - RAZVOJ..

  Original link path: /podjetje.html
  Open archive

 • Title: Storitve
  Descriptive info: Informacijska varnost.. Učinkovitost IT storitev je v veliko primerih odvisna od pravilne implementacije podpornih in razvojnih informacijskih storitev, bodisi v okviru storitveno orientirane arhitekture (SOA) ali pa v kontekstu individualnega razvoja.. Svetujemo pri postavljanju strategij razvojnih in podpornih storitev, organizaciji dela ter projektnemu vodenju.. Večinoma se organizacije znajdejo v težavah, ko projekti izgubijo stabilnost, pojavi se preveč nejasnosti pri izvajanju, ter neizpolnjevanje zahtev pripelje do nedoseženih ciljev.. Svetujemo iz različnih pristopov k projektnemu vodenju:.. - Tradicionalno projektno vodenje.. - Ekstremno projektno vodenje.. - PRINCE2.. - Procesno (agilno) projektno vodenje.. Upravljanje s poslovnimi procesi je usmerjeno v nenehno izboljševanje obstoječih procesov oziroma ustvarjanje novih, ter s tem zagotavljanja nenehne optimizacije  ...   v izobraževanje organizacij za doseganje poglobljenega razumevanja upravljanja s poslovnimi procesi ter s tem tesneje povezati IT z dinamičnimi in spremenljivimi poslovnimi procesi.. Danes so informacije največja vrednost organizacije, zato je ključnega pomena pri uspešnem in neprekinjenem poslovanju zagotoviti ustrezno varnost za nemoteno poslovanje.. Standardi za informacijsko varnost se področno razlikujejo, vendar je najboljši pristop še vedno v centraliziranem upravljanju pri implementaciji varnostnih mehanizmov (SVVI – Sistem vodenja varovanja informacij).. Nudimo svetovanja v sklopu celovite integracije SVVI v sklopu standarda ISO/IEC 27001, ravno tako pa tudi po posameznih operativnih kategorijah:.. - Varnostne politike.. - Ocena tveganj.. - Analiza tveganj.. - GAP analiza.. - BIA Analiza.. - Varnostne klasifikacije.. -..

  Original link path: /storitve.html
  Open archive
 •  

 • Title: Produkti
  Descriptive info: VirtuoScribe Desktop.. VirtuoScribe Web.. VirtuoScribe Server.. VirtuoScribe Poslovanje.. Virtuo SisbonViewer.. VirtuoScribe Desktop omogoča zajem lastnoročnega podpisa z uporabo širokega spektra zajemalnih naprav različnih proizvajalcev ter digitalno podpisovanje z uporabo certifikatov.. VirtuoScribe Desktop lahko uporabljate skupaj z VirtuoScribe serverjem za spletno masovno podpisovanje ter s tem zmanjšate stroške papirja in dolgih digitalizacijskih procesov.. VirtuoScribe Desktop lahko uporabite kot »offline« rešitev, ki je namenjena uporabnikom, katerih delovno okolje ne omogoča redno spletno povezavo ali tistim, ki ne želijo delati z vključeno spletno povezavo.. VirtuoScribe Desktop podpira uporabo elektronskih obrazcev in predpripravljenih dokumentov.. Omogoča avtomatski zajem podatkov dokumenta.. S pomočjo podatkov, zajetih iz zalednih sistemov (CRM, DMS, BI) omogoča izdelavo hitro izdelavo dokumentov.. Dokumente lahko upravljate ročno ali avtomatsko, hkrati pa so tudi digitalno podpisani in izvoženi v formatu PDF/A za dolgoročno hrambo.. Z uporabo VirtuoScribe Desktop rešitve lahko podpisujete vaše elektronske dokumente brez uporabe papirja v pravno veljavnih procesih.. Prednosti rešitve VirtuoScribe Desktop so:.. - Podpora dodajanju lastnoročnih in digitalnih podpisov dokumentu.. - Neodvisnost od proizvajalcev podpisnih tablic.. - Podpora večim lastnoročnim podpisom.. - Podpora večim digitalnim podpisom.. - Podpora večim certifikatom.. - Podpora preddoločenim lokacijam podpisovanja.. - Verifikacija podpisov.. - Revizija/verzioniranje dokumentov.. - Podpora metapodatkom.. - Podpora klasifikacijskega načrta.. - Dokumenti se lahko uvozijo iz prednastavljenega vira (datotečni sistem).. - Tiskanje podpisanih dokumentov.. Funkcionalnost VirtuoScribe Desktop lahko razširite z uporabo VirtuoScribe SDK:.. - Dokument se lahko uvozi iz različnih virov (datotečni sistem, baza podatkov, druge aplikacije.. ).. - Dokument se lahko izvozi na različne lokacije (dat.. sistem, baza podatkov, druge aplikacije.. - Podatki za predloge (zbiranje podatkov za individualne obrazce/vzorce/predloge).. - Zrcaljenje podatkov v dokumentih (spoj zunanjih podatkov v predloge/elektronski obliki).. - Validacija indeksiranih podatkov.. Podpisane dokumente lahko verificirate v Desktop rešitvi sami oziroma z uporabo rešitev drugih proizvajalcev, na primer z Acrobat Readerjem.. VirtuoScribe klient je skladen z večino svetovnih zakonov, standardov, priporočil o e-podpisovanju.. Dokumenti, podpisani z VirtuoScribe so pravno veljavni zahvaljujoč neoporečnosti podatkov in avtentičnosti podpisovalca.. VirtuoScribe klient zmanjšuje stroške papirja, tiskanja, upravljanja, shranjevanja, faksiranja dokumentov in stroške prevoza.. S pomočjo VirtuoScribe klienta lahko sprejmete hitre in pravilne odločitve v vašem poslovnem procesu.. Do uporabnika prijazen uporabniški vmesnik omogoča najvišjo stopnjo izkušnje pri digitalnem podpisovanju.. Za uspešno podpisovanje je potreben digitalni certifikat na uporabnikovem računalniku.. Lahko uporabite certifikat podjetja ali osebni certifikat.. Uporabnik lahko izbere svoj lastni certifikat iz katerekoli lokacije in ga uporabi za podpisovanje dokumenta.. Proces verifikacije preveri neoporečnost in ustreznost podatkov, da bi zagotovil, da se noben del dokumenta ni spremenil po podpisu.. Prav tako preveri veljavnost podpisa.. Če je digitalnemu certifikatu potekel rok veljavnosti ali je bil preklican, dokument ne bo verificiran in uporabnik bo o tem obveščen.. VirtuoScribe Desktop  ...   delo prepustite našim razvojnim inženirjem.. Vsi podpisani dokumenti so pretvorjeni v datoteke PDF/A in prikazani v spletnem vmesniku.. VirtuoScribe Web je uporabniku prijazna rešitev; vse, kar potrebujete, je internetna ali intranetna povezava do strežnika.. Digitalni podpis zagotavlja pravno veljavnost dokumenta.. Vaš poslovni proces tako ne potrebuje ne skeniranja ne tiskanja.. Prednosti rešitve VirtuoScribe Web so:.. - Dokumenti in podatki se lahko uvozijo iz različnih virov (spletna povezava, predhodno shranjeni dokumenti, odpiranje dokumentov iz odjemalca.. Poslovni procesi, kjer je VirtuScribe Web uporaben, so posojilništvo, bančništvo, zavarovalništvo, hipotekarne aplikacije, prenos denarja, pogodbe, spletne transakcije B2B ali B2C, nepremičninske transakcije, pravni sporazumi.. VirtuoScribe server je rešitev, ki dopolnjuje obstoječo infrastrukturo z vsemi potrebnimi funkcijami, ki podpirajo poslovanje brez papirja.. Serverske rešitve omogočajo digitalno podpisovanje v strankinem okolju.. Je na osnovi razširitve produkcije zasnovana rešitev masovnega podpisovanja.. Server ponuja funkcijo digitalnega podpisa za dokumente, namenjene dolgoročni uporabi.. Njegova razširitvena arhitektura mu omogoča procesirati velike količine zahtevkov za podpis.. Varnost VirtuoScribe serverja je zagotovljena s kontroliranim dostopom uporabnikov, administratorjev in drugih oseb, odvisno od zahtev podjetja.. Vsak uporabnik lahko dostopa do določenih podatkov glede na njegovo uporabniško stopnjo.. Digitalno podpisani dokumenti in procesi računov so zaščiteni pred spremembami.. VirtuoScribe Server je zrela rešitev, ki je skladna z mednarodnimi standardi in slovensko zakonodajo.. Na strežniku se vodi rezvizijska sled glede dostopa in uporabe funkcij digitalnega podpisovanja.. Strežniška aplikacija je tudi enostavna za uporabo in prijazna uporabniku.. Prednost VirtuoScribe strežnika je, da jo lahko povežete v uporabo z VirtoScribe klientom ali pa jo lahko povežete z vašimi lastnimi rešitvami in olajšate integracijo storitve podpisovanja v že delujočem okolju.. Prednosti VirtuoScribe serverja so:.. - Stabilna in robustna arhitektura.. - Neodvisnost od proizvajalcev podpisnih tablic (razširitev spletnega klienta).. - Podpora večim lastnoročnim podpisom (razširitev spletnega klienta).. - Podpora preddoločenim lokacijam podpisovanja (razširitev spletnega klienta).. - Razširitev spletnega klienta (spletna aplikacija).. - Pretvorba v varno PDF/A datoteko.. Rešitev VirtuoScribe Poslovanje je namenjena majhnim in srednje velikim podjetjem za podporo poslovanju in v osnovnem paketu zajema:.. - Izdajanje in prejem računov.. - Naročila.. - Upravljanje z dobavitelji.. - Blagajna.. - Vodenje skladišča in zalog.. - Potni nalogi.. - UPN obrazci.. Program SisbonViewer je brezplačna programska oprema namenjena finančnim organizacijam, ki za svoje delo potrebujejo prijazen uporabniški vmesnik za pregledovanje XML datotek sistema Sisbon.. Aplikacija omogoča:.. - Kopiranje vsebine XML v urejevalno okno.. - Analiza XML vsebine in prikaz podatkov o osebi.. - Podroben pregled poslov po davčni številki.. - Podroben pregled dogodkov po davčni številki.. - Prikaz povezanih dogodkov glede na izbrani posel.. - Prikaz statusov komitenta, poslov in dogodkov.. - Iskanje in filtriranje glede na izbrane kriterije.. Namestitveni paket lahko prenesete s klikom na spodnjo ikono:..

  Original link path: /produkti.html
  Open archive •  


  Archived pages: 4