www.archive-si-2014.com » SI » S » SGG

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 65 . Archive date: 2014-10.

 • Title: SGG :: SLOVENSKI GRADBENI GROZD
  Descriptive info: .. Članice:.. MARMOR HOTAVLJE d.. d.. VARIS LENDAVA d.. Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.. Gradbeni inštitut ZRMK d.. o.. Univerza v Mariboru Fakulteta za gradbeništvo.. ROBOTINA d.. E-NETSi d.. EVIP d.. RAZPON d.. AKROPOLA d.. REMTY d.. CORUS inženirji d.. Prejemanje novic po spletni pošti:.. Če želite prejemati novice tudi v vaš spletni nabiralnik, potem v spodnje okence vnesite vaš elektronski naslov.. FG CGI.. &.. Mihael Peternelj.. , 2004/05.. Predstavitev.. Novice.. Projekti.. Forum.. Dokumentacija.. Povezave.. Anketa.. Kontakt.. Intranet.. 03.. 10.. 2013 11:37:26.. Začetek projekta STEELPROST DEMO (FP7).. SGG s 1.. septembrom 2013 začenja dela na novem projektu v okviru 7.. okvirnega programa.. Projekt STEELPROST DEMO je nadaljevanje uspošno zaključenega projekta STEELPROST.. Namen novega projekta je preverjanje in certificiranje novega požarnega premaza za jeklene konstrukcije ter izvedbe s premazom zaščitenih jeklenih konstrukcij.. ).. Podrobnejša predstavitev v rubriki.. Več.. Vladimir Gumilar.. 28.. 06.. 2012 14:32:59.. Uspešno sodelovanje SGG pri prijavah na 7.. okvirni program.. V jeseni 2012 se bodo začeli trije EU projekti, pri katerih bo kot partner sodeloval SGG:.. NEWBEE (FP7, 2012).. Generator novih poslovnih modelov pri energijsko učinkoviti gradnji in obnovi objektov.. EEHIGHRISE (FP7, 2012).. Demonstracijska več stanovanjska in več etažna energijsko učinkovita stavba (Eko srebrna hiša, investitor AKROPOLA).. ICECLAY.. 2012 14:03:23.. BUILD YOUR ENGLISH - začetek projekta - marec 2012.. Build your English (LdV).. SGG je začel sodelovati v projektu: Razvoj računalniške aplikacije za samostojno učenje tehnične angleščine za izboljševanje jezikovnih sposobnosti študentov, diplomantov in delavcev gradbenega sektorja (Strengthening the linguistic skills of students, graduates from construction schools and construction workers through creating computer application enabling self-learning technical English.. 2012 13:58:16.. GRIPINNO inovacijski portal začel z delovanjem.. www.. gripinno.. eu.. Gradbeno inovacijsko omrežje GRIPINNO je namenjeno omrežnemu sodelovanju in podpori razvojno-inovacijskih procesov v gradbenem sektorju in na področjih, povezanih z graditvijo objektov v Sloveniji in EU.. 2012 13:51:03.. BuildupSkills Slovenia (IEE) - nova znanja in veščine s področja tehnologij URE in OVE za izvajalce skoraj nič energijskih hiš - začetek projekta.. BuildupSkills Slovenia (IEE).. , nova znanja in veščine s področja tehnologij URE in OVE za izvajalce skoraj nič energijskih hiš se je začel v mesecu novembru 2011.. Koordinator projekta je Gradbeni inštitut ZRMK, partnerji pa poleg SGG še Center za poklicno izobraževanje, Obrtna zbornica Slovenije, Inženirska zbornica Slovenije in Šolski center Novo mesto.. Cilj projekta je pripraviti pregled potreb in izdelati časovni načrt na področju dodatnega izobraževanja in usposabljanja izvajalskega kadra za skoraj nič energijske.. 2012 13:37:01.. STOREPET: Razvoj inovativnega izolacijskega materiala z integriranimi fazno spremenljivimi materiali, primernega za lahke objekte.. V mesecu novembru 2011 se je začel projekt STOREPET (7.. okvirni program).. SGG je prevzel vlogo koordinatorja projekta.. STOREPET (FP7-SME-2011-2) Development of PCM-based innovative insulating solutions for the Light-weight building sector.. Razvoj inovativnega izolacijskega materiala z integriranimi fazno spremenljivimi materiali, primernega za lahke objekte.. Spletna stran: www.. storepet-fp7.. STOREPET (FP7, CCS is coordinator).. Razpis: FP7-SME-2011.. 09.. 07.. 2010 14:57:03.. STEELPROST - razvoj nove generacije protipožarnih zaščitnih premazov za jekle konstrukcije.. SGG se je kot partner, združenje malih in srednjih podjetij vključil v projekt STEELPROST (7.. okvirni program EU, razpis za združenja malih in srednjih podjetij).. SGG nastopa v vlogi financerja raziskav in bo skupaj z drugimi sodelujočimi združenji lastnih doseženih RR rezultatov.. 2010 14:45:12.. Slovenija ustanovni član EUREKABUILD2 EUREKINEGA dežnik projekta.. E! 5431 EurekaBuild2 Tehnologije za vzdržen in konkurenčen gradbeni sektor.. je nov EUREKA dežnik projekt ter nadaljevanje EUREKABUILD1.. Namen je podpreti iniciacijo in pripravo predlogov za EUREKA projekte v gradbenem sektorju, v ožjem sodelovanju z ECTP in zainteresiranimi članicami.. 2010 14:35:44.. Projekt TRINET+IJ , nadaljevanje projekta razvoja inovacijskega vozlišča TRINET.. SGG je še s štirimi partnerji (TC Polieko, Lesarski grozd, Gradbeni inštitut ZRMK, JUB d.. ) prejel subvencijo TIE za izvedbo projekta TRINET+IJ.. Projekt je nadaljevanje projekta TRINET, ki je potekal v 2009, ter nadaljevanje sodelovanja med tremi tehnološkimii platformami.. 2010 14:25:27.. SGG se je v mesecu februarju 2010 vključil v EU projekt OPEN HOUSE (7.. OPEN HOUSE (FP7, 2010): Benchmarking and mainstreaming building sustainability in the EU based on transparency and openness from model to implementation.. je triletni projekt 7.. Glavni namen projekta OPENHOUSE razviti metodologijo ocenjevanja trajnostnih stavb v EU, ki bo temeljilo na transparentnosti in odprtosti, od modela do implementacije.. 2010  ...   uporabe odpadnih pnevmatik v cestnih konstrukcijah.. 18.. 03.. 2009 10:46:02.. JAVNI RAZPIS NEPOSREDNE SPODBUDE ZA SKUPNE RAZVOJNO-INVESTICIJSKE PROJEKTE RIP 09 (.. tia.. si.. Predmet razpisa: Ministrstvo bo sofinanciralo skupne razvojno-investicijske projekte podjetij in sicer projekte, ki predstavljajo razvoj novega proizvoda in/ali storitve ali razvoj bistveno izboljšanega proizvoda in/ali storitve z višjo dodano vrednostjo.. 30.. 01.. 2009 11:25:32.. MESSIB - začetek 4-letnega projekta 7.. okvirnega programa.. MESSIB: Multi-source Energy Storage System Integrated in Buildings.. je štiriletni projekt 7.. Glavni namen projekta MESSIB je razvoj, evalvacija in demonstracija integriranega sistema hranjenja energije različnih virov v stavbah z aktivno kontrolo obvladovanja energetskih potreb stavbe.. SGG je med 22 partnerji odgovoren za WP11 (Awareness, dissemination, networking and training) Osveščanje, širjenje rezultatov, mreženje, usposabljanje.. 2009 11:15:46.. Začetek izvedbe projektov RS SGTP 2009-1.. Na podlagi sklepov 3.. skupščine RS SGTP se je začela izvedba projektov RS SGTP 2009-1.. Pri dveh aktivn sodeluje tudi SGG.. Kot sekretariat RS SGTP pa je tudi zadolžen za skrbništvo izvedbe projektov.. Več na spletni strani.. sgtp.. 14.. 11.. 2008 11:16:41.. Novi člani SGG.. Na 6.. skupščini SGG, 6.. 2008 so v grozd pristopili novi člani GIVO d.. , DECOMA d.. in AEROGEL d.. Na kratko so predstavljeni v okviru povezav na članice SGG.. 02.. 2008 11:10:16.. TECH TRANSFER, Zaključno poročilo projekta.. Prevod in priredba zaključenega poročila projekta TECH TRANSFER.. "D3.. 1.. Model za program magistrskega študija in strokovnega usposabljanja na področju managementa inovacij in tehnološkega transferja v gradbeništvu" se nahaja v rubriki Dokumentacija.. K poročilu je kot priloga dodano tudi poročilo o stanju visokošolskega izobraževanja in vplivu na inovacijske sposobnosti diplomantov.. 2008 10:00:49.. TECH TRANSFER - projektne novice september 2008.. Projekt TECH TRANSFER se zaključuje.. V rubriki Dokumentacija so septemberske novice projekta, ki prinašajo povzetek zaključnega poročila projekta TECH TRANSFER.. 01.. 09.. 2008 12:29:36.. TECH TRANSFER - projektne novice avgust 2008.. V okviru projekta TECH TRANSFER smo pripravili - projektne novice avgust 2008.. Glejte rubriko Dokumentacija.. 2008 12:26:21.. Vabilo na delavnico projekta TECH TRANSFER, 8.. 9.. 2008.. Vabimo vas.. na projektno delavnico z naslovom:.. Izobraževanje za inovativnost gradbenih inženirjev.. Ponedeljek, 8.. 2008 ob 10.. 00.. Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Dvorana B.. Program delavnice:.. pregled rezultatov projekta TECH TRANSFER;.. dopolnitve programa, študijske teme in izobraževalne metode;.. možnosti realizacije programa v Sloveniji.. Vabilo je v rubriki Dokumentacija.. 04.. 2008 14:56:17.. SGG je imenovan za vodenje sekretariata Razvojnega sklada SGTP.. Na 1.. skupščini Razvojnega sklada SGTP, 1.. aprila 2008 v Gornji Radgoni, je bil SGG imenovan za vodenje sekretariata Razvojnega sklada SGTP.. SGG je bil tudi nosilec priprave koncepta sklada, ki smo ga ob podpori številnih strokovnjakov in podjetij ustanovili s podpisi pogodb 12.. februarja 2008.. Člani RS SGTP z dne 1.. 4.. 2008:.. 1.. PRIMORJE d.. 2.. SCT d.. 3.. VEGRAD d.. GRADBENO INDUSTRIJSKO PODJETJE.. 4.. DDC svetovanje inženiring, d.. 5.. MARMOR HOTAVLJE, d.. 6.. 7.. Ponting inženirski biro d.. 8.. GIVO d.. 9.. UNIVERZA V LJUBLJANI, Fakulteta za gradbeništvo in.. 2008 14:20:19.. Gradbeni inovacijski portal - predstavitev EU in nacionalnih RR projektov na sejmu MEGRA.. Na sejmu MEGRA smo v okviru posebnega razstavnega prostora, ki ga je organiziral SGG, predstavili v sodelovanju z ERTRAC TP in TP Napredni materiali več kot 15 različnih raziskovalnih in razvojno tehnoloških projektov.. 2008 13:30:09.. Začetek projekta REG CON, 7.. SGG se je kot partner in nosilec mentorstva razvoja gradbenih grozdov na Poljske, v Grčiji in Španiji vključil v izvedbo projekta 7.. okvirnega programa z naslovom REG CON.. 2008 13:29:35.. 2008 12:34:43.. SGG se uspešno vključuje v projekte 7.. SGG je sodeloval v letu 2007 v okviru prvih razpisov 7.. okvirnega programa pri 5 prijavah, od katerih sta dva projekta (REG CON, MESSIB) potrjena in potekajo pogajanja s komisijo.. V primeru interesa za sodelovanje pri razširjanju rezultatov projektov se obrnite na pisarno grozda.. Predstavitev projektov:.. 2007 10:52:00.. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ.. Vabimo vse inovatorje, podjetnike, mala, srednja in velika podjetja, da se prijavijo k sodelovanju na osrednji slovenski predstavitvi inovacij, izumov, tehnoloških in drugih rešitev ter novih podjetniških idej - SLOVENSKI FORUM INOVACIJ.. Prijavite lahko novosti v različnih kategorijah.. Rok za končno prijavo je 25.. oktober 2007.. Več informacij dobite na www.. sfi.. si in na tel.. : 01 2513727, 01 2513743 in 01 4220410 ali po e-pošti info@sfi..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title:
  Original link path: /index.php?Jezik=English
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: SGG :: SLOVENSKI GRADBENI GROZD
  Descriptive info: Naslov: Hotavlje 40.. Pošta: 4224.. Kraj: GORENJA VAS.. Direktor: Branko SELAK.. Kontaktna oseba: Gregor Žontar, univ.. dipl.. oec.. Tel.. : 04 507 00 00.. Fax: 04 5181640.. E- pošta: gregor.. zontar@marmor-hotavlje.. Razrez in dobava kamna (marmor, kvarcit, granit, peščenjak, apnenec, porfir, skril).. Načrtovanje, projektiranje, raziskave, restavriranje, tradicionalna in računalniško vodena obdelava kamna in kamnitih izdelkov in njihova vgradnja.. Pridobivanje apnenca in luknjičastega apnenca (lehnjaka).. Spletna stran:.. http://www.. marmor-hotavlje..

  Original link path: /index.php?Obmocje=Info&ID=3
  Open archive
 •  

 • Title: SGG :: SLOVENSKI GRADBENI GROZD
  Descriptive info: Naslov: Industrijska 4/B.. Pošta: 9220.. Kraj: LENDAVA.. Direktor: Štefan SOBOČAN.. Kontaktna oseba: Dragutin Jurovič.. : 02 5776504.. Fax: 02 577 65 05.. E- pošta: uprava@varis-lendava.. Proizvodnja sanitarnih celic VARIS, ekspanzijskih posod VARFLEX inEX MAG, cevnih radiatorjev FLORA Classic, FLORA Rondo in skate elementov.. varis-lendava..

  Original link path: /index.php?Obmocje=Info&ID=4
  Open archive

 • Title: SGG :: SLOVENSKI GRADBENI GROZD
  Descriptive info: Naslov: Jamova 2, p.. p.. 3422.. Pošta: 1001.. Kraj: LJUBLJANA.. Direktor: dr.. Bojan MAJES.. Kontaktna oseba: Dr.. Roko Žarnič, univ.. inž.. grad.. : 01 4768500.. Fax: 01 4250681.. E- pošta: roko.. zarnic@fgg.. uni-lj.. Izvedba izobraževanja (univerzitetni, visokošolski strokovni in podiplomski študiji) in znanstveno raziskovalne dejavnosti na področjih: geodezija, komunalno gospodarstvo in prostorsko planiranje, materiali in konstrukcije, operativno gradbeništvo, promet in prometne gradnje, hidrotehnika, gradbena informatika in osnovni predmeti.. Strokovno delo (idejne zasnove, revizije, zakonodaja).. http://fgg.. si/..

  Original link path: /index.php?Obmocje=Info&ID=15
  Open archive

 • Title: SGG :: SLOVENSKI GRADBENI GROZD
  Descriptive info: Podjetje: Gradbeni inštitut ZRMK d.. Naslov: Dimičeva 12.. Pošta: 1000.. Direktor: Igor JANEŽIČ.. Kontaktna oseba: dr.. Samo Gostič.. : 01 2808264.. Fax: 01 2808191.. E- pošta: samo.. gostic@gi-zrmk.. Raziskave in razvoj, tehnično svetovanje, projektiranje in nadzor, zagotavljanje kakovosti, preskušanje in testiranje na področjih:.. gradbeni materiali in tehnologije, konstrukcije in sanacije, bivalno okolje, gradbena fizika in energija, geologija, geotehnika in prometnice.. gi-zrmk..

  Original link path: /index.php?Obmocje=Info&ID=17
  Open archive

 • Title: SGG :: SLOVENSKI GRADBENI GROZD
  Descriptive info: Naslov: Smetanova ulica 17.. Pošta: 2000.. Kraj: MARIBOR.. Direktor: prof.. dr.. Ludvik TRAUNER.. Kontaktna oseba: mag.. Aleš Magdič.. : 02 2294382.. Fax: 02 2524179.. E- pošta: ales.. magdic@uni-mb.. Visokošolsko izobraževanje in raziskovanje na področju gradbeništva in prometa, interdisciplinarni univerzitetni študijski program Gospodarsko inženirstvo.. Raziskovalna dejavnost: izvedba mednarodnih, nacionalnih in regionalnih znanstvenih in razvojno raziskovalnih projektov.. Strokovno delo: elaborati, izvedeniška in strokovna mnenja za ustanove, podjetja in ostale naročnike.. http://fg.. uni-mb..

  Original link path: /index.php?Obmocje=Info&ID=16
  Open archive

 • Title: SGG :: SLOVENSKI GRADBENI GROZD
  Descriptive info: Sistemi za intiligentne zgradbe.. Kontakt: Patricija Cuban Palčič, direktorica.. robotina..

  Original link path: /index.php?Obmocje=Info&ID=62
  Open archive

 • Title: SGG :: SLOVENSKI GRADBENI GROZD
  Descriptive info: Podjetje E-NETSI d.. je naslednik dejavnosti podjetja E-NET d.. , ki je bilo ustanovljeno leta 1994.. Uspešno smo zaključili številne konzultantske in izvajalske naloge s področja učinkovite rabe energije v stavbah.. Med našimi naročniki so bili občani, ministrstva, ugledna domača in tuja podjetja ter Evropska Unija in EBRD.. Poleg vodenja in nadziranja investicij, dobavljamo in vgrajujemo najsodobnejšo opremo za nizkoenergijsko in pasivno gradnjo.. Nudimo najboljše rekuperatorje na trgu in vso tehnično pomoč v vseh fazah razvoja investicije.. E-NETSI d.. Linhartova cesta 13.. 1000 Ljubljana.. GSM: 041 684 833.. Telefaks: +386 1 437 50 69.. E-pošta: e-netsi@siol.. net.. e-netsi.. si/..

  Original link path: /index.php?Obmocje=Info&ID=76
  Open archive

 • Title: SGG :: SLOVENSKI GRADBENI GROZD
  Descriptive info: Raznolikost povpraševanja domačega trga nam skozi čas narekuje smernice iskanja in dopolnjevanja prodajnega programa s ciljem, da dobi uporabnik celovito paleto na enem mestu, pri čemer pride do sodelovanja z mnogimi svetovno znanimi podjetji, med katerimi so:.. Hitachi (frekvenčni pretvorniki, PLC).. Solcon (mehki zagoni in regulatorji).. Exor (operaterski paneli).. Nivelco (merilna tehnika).. Gefran (regulacijska in merilna tehnika).. Puls (industrijski stikalni napajalniki).. Axeda (Internetna SCADA in DRM programska oprema).. HIMA (varnostni programabilni krmilniki)..  ...   s celovitimi rešitvami.. Avtomatizaciji proizvodnje se tako pridruži procesna avtomatizacija v kovinsko predelovalni, tekstilni, transportni in drugih vejah industrije.. Aplikacije na področju varnostnih sistemov in energetike.. Z analizo situacije in ovrednotenjem rezultatov smo vedno sposobni predlagati kakovostne rešitve in jih izpeljati od ideje do končnega zagona.. V programu naših storitev najdemo raziskovanje, razvoj in proizvodnjo namenskih elektronskih komponent, ter danes že obsežno poznanega široko kompatibilnega PLC krmilnika CYBRO.. e-mail: info@evip.. si.. evip..

  Original link path: /index.php?Obmocje=Info&ID=77
  Open archive

 • Title: SGG :: SLOVENSKI GRADBENI GROZD
  Descriptive info: Podjetje RAZPON d.. se ukvarja s projektiranjem gradbenih konstrukcij.. Predvsem so usmerjeni v projektiranje vseh vrst jeklenih in sovprežnih gradbenih konstrukcij kot so visoko regalna skladišča, različne jeklene stavbe in mostovi, jekleni rezervoarji in druge nosilne jeklene konstrukcije.. Poleg projektiranja vršijo tudi nadzor nad izdelavo in montažo jeklenih konstrukcij, prav tako pa se ukvarjajo tudi z razvojem različnih nosilnih sistemov, elementov in detajlov konstrukcij.. sgg..

  Original link path: /index.php?Obmocje=Info&ID=78
  Open archive •  


  Archived pages: 65