www.archive-si-2014.com » SI » I » INFOKRT

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 23 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Infokrt - izobraževanje in informacijske storitve
  Descriptive info: .. Infokrt.. informacijske storitve.. izobraževanje.. o Infokrtu.. izobraževanje in informacijske storitve.. Sašo Puppis s.. p.. Brilejeva 8.. 1000 Ljubljana.. tel.. : 041-725-424.. e-pošta:.. info@infokrt.. si.. Infokrt - pozdravljeni!.. Objektno orientirana analiza in načrtovanje z UML in RUP.. Nudimo vam za vaše potrebe prilagojena predavanja ali tečaje na temo objektno orientrianega razvoja informacijskih sistemov z.. analiza in načrtovanje IS z UML in RUP.. Za omenjeno področje nudimo tudi sodelovnje pri načrtovanju in svetovanje pri vzpostavitvi RUP sistema za razvoj programske opreme.. Naš predavatelj je eden redkih v Sloveniji, ki ima izkušnje tako s predavanjem  ...   na temeljih e-izobraževanja, večletnih izkušnjah in raziskavah, ki zagotavljajo več zadovoljstva in več znanja v krajšem času.. Poleg tega nudimo sodelovanja tako na področju informacijskih storitev kot izobraževanja.. Za ostale storitve pa si oglejte še strani.. projektov.. in.. seznam izobraževanj.. Program za čistilne servise - Hizop.. S strokovnjaki na področju smo razvili enega najpopolnejših sistemov za čistilne servise.. Hizop.. , ki pokriva praktično vse zahteve vsakega posameznika, ki se ukvarja z omenjeno dejavnostjo.. Torej, če potrebujete oster um, zanesljivost in inovativnost ste prišli na pravi naslov, saj je:.. Infokrt inovativen na vsakem koraku..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Infokrt - informacijske storitve
  Descriptive info: projekti.. Informacijske storitve.. Infokrt vam s svojimi izkušnjami nudi že izdelane.. projekte.. kot tudi možnost sodelovanja na področju:.. analize in načrtovanja.. informacijskih sistemov,.. obdelave podatkov.. programiranja ali.. vodenja.. O Infokrtovih izkušnjah si preberite več na strani.. O Infokrtu..

  Original link path: /informacijske-storitve.html
  Open archive

 • Title: Infokrt - izobraževanja
  Descriptive info: publikacije.. Izobraževanja.. Infokrt vam nudi vrhunska predavanja in tečaje za podjetja in šole zasnovana na temeljih dognanj e-izobraževanja, katerih značilnost je.. več osebnega kontakta.. ,.. večje zadovoljstvo.. več znanja.. manj porabljenega časa.. Kako je to mogoče?.. Tečaji so rezultat večletnih izkušenj katerih osnova so večpredstavitvene vsebine, ki jih vsak pregleduje sam po sebi prilagojeni hitrosti, medtem ko učitelj-tutor pomaga pri konkretnih problemih vsakega posameznika.. Torej  ...   opisana v publikaciji.. Srednješolsko izobraževanje v informacijski dobi.. Nudimo:.. že.. pripravljena predavanja.. standardnih uporabniških programov,.. izdelava večpredstavitvenih vsebin po željah naročnika,.. inštrukcije in računalniška izobraževanja z osebnim trenerjem (tutorjem),.. sodelovanje z drugimi izobraževalnimi ustanovami,.. po dogovoru nudimo tudi možnost izvedbe zahtevnejših predavanj in tečajev.. Na strani.. si lahko ogledate enostaven primer večpredstavitvenih vsebin na katerih temeljijo predavanja in tečaji.. Izobraževanja lahko izvedemo tudi na vaši lokaciji..

  Original link path: /izobrazevanja.html
  Open archive
 •  

 • Title: Infokrt - predstavitev
  Descriptive info: Infokrt je inovativen pri vsem svojem delu.. Na področju izobraževanja je tako verjetno prvi v Sloveniji vpeljal osnove e-izobraževanja z.. multimedijskimi vsebinami.. v srednješolski sistem.. Uspešnost projekta, ki omogoča večje zadovoljstvo (tako pri učitelju kot pri učencu), boljše znanje, bolj osebno delo z učenci in novo vlogo učitelja kot tutorja je opisana v magistrski nalogi.. Infokrt je zaradi nedostopnosti gradiva iz informatike v slovenskem jeziku izdal zbirko vaj.. 1001 bit.. , ki je izšla pri založbi Modrijan.. Za potrebe razredništva je razvil program.. Classmaster.. , katerega prednost je v njegovi celovitosti ter v tem, da je bil razvit po konkretnih potrebah in logiki razredništva.. Na področju izobraževanja je vpeljal tudi nov način vodenja razredništva, ki temelji na  ...   za čistilne servise.. , ki s svojo enostavnostjo in preprostostjo omogoča učinkovito delo.. Poleg tega s svojimi neštetimi možnostmi zadovolji potrebe praktično vsakega uporabnika.. S svojimi idejami pri načrtovanju je pripomogel k izboljšanju enega največjih projektov v Sloveniji - Novo bančno okence (NBO) podjetja NLB.. Vrsto let je bil zunanji sodelavec MŠŠ in je v tem času med drugim vodil tudi manjšo skupino pri izdelavi spletnega projekta Katss za vodenje programov namenjenih izobraževanju učiteljev.. Projekt je bil, zaradi kritičnosti, v celoti izveden v neverjetnih treh mesecih v času dopustov.. Infokrt je dejaven še na mnogih drugih področjih.. Tako na Onkološkem inštitutu organizira koncerte in ostale kulturne dogodke, je tudi amaterski fotograf, popotnik ter pisec zgodb za otroke..

  Original link path: /onas.html
  Open archive

 • Title: Infokrt načrtovalec IS - analiza in načrtovanje z UML in RUP
  Descriptive info: Analiza in načrtovanje IS z UML in RUP (načrtovalec IS).. Za vse velike sisteme je značilno, da so več kot le skupek modulov programske kode.. Ti sistemi so strukturirani na način, ki omogoča razširljivost, varnost in zanesljivost ob kritičnih dogodkih.. Njihova struktura je jasno določena tako, da omogoča ponovno uporabo kode ter hitro odpravljanje napak tudi po daljšem času.. Modeliranje je načrtovanje računalniških sistemov pred kodiranjem.. Z njim zagotovimo, da so poslovne funkcionalnosti popolne in pravilne, da so potrebe končnih uporabnikov izpolnjene ter, da načrt podpira vse druge zahteve preden bi med kodiranjem ugotovili potrebe po težavnih in dragih spremembah.. Raziskave namreč kažejo, da ima večina velikih projektov visoko verjetnost, da ne bodo izpolnili vseh zahtev v predvidenem času in s predvidenimi sredstvi.. Modeliranje nam omogoča pregledovanje načrtovanja in preverjanje zahtev pred kodiranjem s čimer močno povečamo verjetnost uspešnosti projekta.. Unified Modeling Language (UML) je standarden in splošen jezik za modeliranje računalniških sistemov, ki nam omogoča njihovo določitev, predstavitev in dokumentacijo na način, ki  ...   ampak predstavlja zgolj okvir, ki zagotavlja smernice, predloge in uspešne primere za različne vidike in faze razvoja, pri čemer pa razvijalsko podjetje samo izbere elemente procesa, ki ustrezajo njihovim potrebam.. Strukturni proces RUPa je mogoče opisati v dveh dimenzijah.. Dinamična (horizontalna) dimenzija predstavlja cikle, faze in iteracije, medtem ko statična (navpična) dimenzija predstavlja standardne discipline kot so popis zahtev, analiza, načrtovanje, razvoj in testiranje, za katere je značilno usklajeno medsebojno prepletajo.. Tako kontroliran iterativen proces razvoja nam omogoča:.. podobne faze izpopolnjevanja in izboljševanja,.. več razvojnih verzij programa,.. neprestano testiranje,.. hiter uporabniški odziv,.. zgodnje odkrivanje načrtovalskih napak,.. prožnost pri vključevanju novih zahtev,.. hitrejši razvoj in.. lažji razvoj sistemov z veliko novih konceptov in neznanih dejavnikov.. Predavatelj je eden redkih v Sloveniji, ki ima izkušnje tako kot predavatelj (na FRI in za zunanjega naročnika) omenjene teme kot načrtovalec na enem največjih in najuspešnejših projektov pri nas.. Članek se nanaša na področje dela, ki ga opravlja.. načrtovalec IS.. (včasih poimenovan.. projektant IS.. ali s tujko.. IT arhitekt.. )..

  Original link path: /nacrtovalec-IS-UML.html
  Open archive

 • Title: Infokrt - seznam izobraževanj
  Descriptive info: Seznam izobraževanj.. Objektno orientirana analiza in načrtovanje z.. UML in RUP.. (predavanje je prilagojeno potrebam stranke).. Seznam računalniških tečajev z večpredstavitvenimi vsebinami za samoučenje in lažje memoriranje vsebin:.. Osnove operacijskega sistema Microsoft Windows in delo z datotekami (.. primer predstavitve.. primer vaje.. Microsoft Word.. Microsoft Powerpoint.. Microsoft Excel.. Microsoft Access.. Vsa predavanja in tečaji so v obliki posebej pripravljenih večpredstavitvenih vsebin, ki jih vsak udeleženec pregleduje po sebi prilagojeni hitrosti in po potrebi tudi ponovi.. Da si vsebino bolje zapomnimo pa skupaj izdelamo tudi določen projekt (za ogled vsebin potrebujete.. Flash player..

  Original link path: /seznam-izobrazevanj.html
  Open archive

 • Title: Infokrt - projekti
  Descriptive info: Projekti.. Seznam projektov:.. Program za vodenje čistilnih servisov -.. Program za vodenje razredništva -.. Excel tabela -.. vodenje financ za podjetnike.. Program za izdelavo enostavnih spletnih preverjanj znanja.. iTC..

  Original link path: /projekti.html
  Open archive

 • Title: Infokrt - program za vodenje čistilnic Hizop
  Descriptive info: Program Hizop je namenjen vodenju prejetega in izdanega blaga ter izdajanju računov za čistilni servis.. Zajema vodenje in iskanje računov, beleženje opranega blaga (ročno ali avtomatsko preko traka), vodenje strank in posrednikov (ki so te stranke pripeljale ter njihov delež), uporabniško prilagodljiv cenik, raznorazne statistike (ki omogočajo  ...   določanje popustov na stranko in vrsto plačila, administracijo računov ter plačevanje s prej položenim kreditom.. Program je narejen za TouchScreen monitorje (na dotik), lahko pa se ga uporablja tudi z navadnim monitorjem.. Poleg tega ima možnost uporabe v večih jezikih.. ogled predstavitve v EXE formatu (4,29 MB)..

  Original link path: /hizop.html
  Open archive

 • Title: Infokrt - publikacije
  Descriptive info: Publikacije.. Seznam trenutno dostopnih publikacij:.. - zbirka vaj iz informatike.. Magistrska naloga:.. Predavanje:.. Težave pri prehodu na e-izobraževanje..

  Original link path: /publikacije.html
  Open archive

 • Title: Infokrt - srednješolsko izobraževanje v informacijski dobi
  Descriptive info: Srednejšolsko izobraževanje v informacijski dobi.. Naloga Srednješolsko izobraževanje v informacijski dobi se ukvarja s problematiko srednješolskega izobraževanja v dobi, ki je prepletena z informacijsko tehnologijo.. Njen cilj je odkriti probleme za vse večji odpor do klasičnih metod poučevanja, ki se kaže v vse slabšem sodelovanju in dolgočasenju dijakov pri pouku.. V ta namen naloga preučuje dognanja e-izobraževanja1 in možnosti,  ...   tehnologija ponuja možnosti, ki jih z drugimi metodami ni moč doseči.. Le-ta nam namree omogoea popestritev pouka na načine kot jih nudi industrija zabave.. Zato je bila narejena raziskava, katere cilj je bil potrditev teh hipotez.. Na osnovi rezultatov pa je bila narejena še vizija razvoja, ki bi te spremembe vpeljala v naše srednješolsko izobraževanje.. magistrska naloga v PDF formatu..

  Original link path: /mag.html
  Open archive

 • Title: Infokrt - zbirka vaj iz informatike 1001 bit
  Descriptive info: Zbirka vaj 1001 bit vsebuje splošen pregled nalog iz informatike.. Namenjena je dijakom kot pripomoček za vsa štiri leta srednje šole, hkrati pa je dobra osnova tudi za vsakega, ki ga zanima informatika in razmišlja, da bi se morda z njo bolj poglobljeno ukvarjal.. Nastala je kot rezultat priprav na maturo in je zato še posebej uporabna za dijake, ki se pripravljajo nanjo.. Ker je danes dosti bolj pomembno, da znamo reševati  ...   s katerim dopolnimo in utrdimo vsebino zbirke.. Kazalo vsebine:.. Osnovni pojmi.. Količina in vrednost informacije.. Diskretna in zvezna predstavitev podatkov.. Komuniciranje.. Dvojiško računanje.. Strojna oprema računalnika.. Programska oprema računalnika.. Računalniška omrežja.. Kodiranje podatkov.. Zgoščevanje zapisa podatkov.. Pisna predstavitev informacije.. Slikovna predstavitev informacije.. Zvočna predstavitev informacije.. Predstavitev informacije z gibljivo sliko.. Računalniške prosojnice.. Predstavitev informacije na svetovnem spletu.. Podatkovni model.. Podatkovna baza.. Normalizacija.. SQL poizvedbe.. Preglednice.. Algoritem.. Programski jeziki.. Programiranje (Python).. Tehnologija znanja..

  Original link path: /1001bit.html
  Open archive •  


  Archived pages: 23